Bajcsaylegal 3

Hogyan lesz rendezett a Home office a cégemben? 7 szempont, amit egy jó Home office szabályzat rendez!

A koronavírus-járvány ideje alatt sok munkahelyen Home office munkavégzést rendeltek el a cégek, azonban előfordulhat, hogy hiányzott ennek a korábbi céges kultúrája. Ugyan evidensnek hathat, hogy legyen erre egy szabályzat, azonban sok helyen nem alkalmaztak eddig otthoni munkavégzést, és a technikai háttere sem volt meg.  Érdemes erre egy szabályzatot kialakítani, amelyben mindezeket lefekteti a Munkáltató, hiszen rend a lelke mindennek. Nézzük mi az a 7 szempont, amire szerintünk leginkább kell figyelni.

A cikk végén található linken biztosítunk Önnek lehetőséget ingyenes minta szabályzatok letöltésére!

1. A Home office alkalmazás technikai lehetőségei.

Fontos szempont, hogy akkor tudjuk ezt alkalmazni, ha a munkaköri feladatok természete lehetővé teszi azt, hogy a Munkavállaló azt viszonylagos önállósággal, otthonából is ellássa, ehhez az kell, hogy a Munkáltató vagy a Munkavállaló rendelkezzen olyan munkaeszközzel (jellemzően számítástechnikai eszközzel), amellyel a Munkavállaló a munkafeladatokat távolról is el tudja látni, valamint a Munkavállaló otthonában kialakítható egy olyan egészséges és biztonságos munkakörnyezet, ahol a munkafeladatok munkavédelmi és titokvédelmi szempontból is elvégezhetők.

2.  A Home office szabályzat alkalmazásának munkajogi lehetőségei

Meg kell különböztetni a távmunkát és a Home office esetét. A távmunka elrendelése esetén a Munkáltató egyoldalú utasításban az előzetesen felmért munkaköröket ellátó Munkavállalók számára az otthoni munkavégzést, amelyet munkaszerződés módosítás nélkül legfeljebb éves szinten 44 beosztás szerinti munkanap (vagy 352 óra) tartamban határozhat meg (ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy határozott időre, esetleg részmunkaidőre jött létre, akkor ezt időarányosan lehet alkalmazni).

A Home Office esetén ebben a felek együtt megállapodtak egy munkaszerződés módosításban.

Fontos itt jelezni, hogy a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § -ban foglalt rendelkezésekre figyelemmel van a Munkáltatónak lehetősége arra, hogy egyoldalúan elrendelje azt a jelenlegi rendkívüli helyzetben. Ezzel a Home office szabályzat bevezetésére  lehetősége van a cégtulajdonosnak jelenleg.

3. Határozzuk meg a munkarendet

Lényeges szempont, hogy az otthoni munkavégzés rendezett kell, hogy legyen, így ennek során a munkarendet a Munkáltató jogosult meghatározni. Munkáltató jogosult előírni olyan rugalmas munkarendet, amelyben meghatározza, hogy a Munkavállalónak mely időszakban kell mindenképpen elérhetőnek lenni, illetve mi az elvárt magatartás a válaszadásra, visszahívási türelmi időre vonatkozóan. Ezeket a magatartási elvárásokat, illetve munkarend szabályokat a Munkáltatók akár e-mailen is előírhatják, nem szükséges ehhez a Munkavállaló hozzájárulása. A munkarend meghatározása mellett azt is meg lehet határozni, hogy a napi munkaidő-nyilvántartási kötelezettségét a Munkavállaló az otthoni munkavégzés során milyen határidővel és milyen felületen tudja teljesíteni. Az otthoni munkavégzés során, ha tényleges munkavégzés történik, a Munkavállalók a munkaszerződésük szerinti juttatásokra jogosultak továbbra is.

4. Tisztázzuk a munkahelyi balesetek kérdését

Az otthoni munkavégzés során történő balesetek munkahelyi balesetnek minősülhetnek, de csak akkor, ha a baleset az adott munkavégzésre kijelölt helyen (tehát azon a ténylegesen 2-4 nm munkaterületen) és a munkaviszonnyal összefüggésben történik. A Munkáltatók számára célszerű lehet továbbá annak megvizsgálása is, hogy balesetbiztosításuk kiterjeszthető-e az otthoni munkavégzéssel érintett Munkavállalókra is.

5. Ki viseli a költségeket az otthoni munkavégzés körében?

Az otthoni munkavégzés esetében a költségek viselésére alapvetően a Munkáltató köteles. Költség lehet az otthoni munkavégzéssel közvetlenül összefüggő többletkiadások köre, például többlet áramköltség. Ha a Munkavállaló a normál életvitele során rendelkezik például átalánydíjas szélessávú internet-előfizetéssel, akkor az otthoni munkavégzéssel többletköltsége nem keletkezik, ezért ezen a jogcímen igénye nem lehet a Munkáltatóval szemben. A költségek megtérítése teljesíthető tételes költségkimutatás alapján vagy ún. költségátalány kifizetésével.

6. Céges iratokat kezelhet-e a Facebook posztokkal együtt a dolgozó?

A Home office szabályzat keretében a Munkáltató előírhatja a Munkavállalók számára, hogy:

  • a Munkavállalónak kell biztosítania a részére esetlegesen átadott munkaeszközök biztonságos tárolását (szállítását);
  • a Munkavállaló köteles a munkaeszközöket úgy kell tárolnia, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, az eszközökön csak a Munkáltató által telepített programokat, alkalmazásokat használhatja;
  • munkavégzés közben az eszközt úgy kell használnia, hogy ahhoz harmadik személy ne férjen hozzá;
  • munkavégzésének helyét (ha ez nem lehetséges, akkor otthonát) zárni köteles, ha elmegy otthonról;
  • köteles gondoskodni a munkaeszköz és a céges dokumentumok elzárásáról;
  • illetéktelen használat észlelése esetén a kijelölt IT szakemberrel, illetve a Munkáltatóval kötelesek felvenni a kapcsolatot.

7. Ellenőrizhetem-e személyesen a dolgozómat?

Alapesetben az otthoni munkavégzés feltételeit, valamint azt, hogy a Munkavállaló betartja-e a munkáltatói előírásokat, a Munkáltató személyesen is ellenőrizheti a Munkavállaló otthonában, de az ott lakók kíméletével, és előzetes bejelentés alapján. Mindez természetesen a jelen kijárási korlátozás során nem kivitelezhető könnyen.

(Ha még nincsen ilyen szabályzata, akkor le tudja tölteni magának innen ingyenesen)

Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az ügyvéd hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást a honlapot üzemeltető ügyvéd kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

Bajcsay Ügyvédi Iroda

Projektmenedzsment szemléletű jogi szolgáltatásokat nyújtunk magyar, angol, német és spanyol nyelven Ügyfeleinknek, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Munkánk során törekszünk az alapértékeinknek megfelelően értő figyelemmel, érthető, hatékony, gyors és hasznos megoldásokat kínálni.

Népszerű bejegyzések

Kapcsolat

Itt találsz minket

Elérhetőségek

Bécsi út 52. II/8.

Budapest

H-1036

E-mail:

office@bajcsaylegal.com

Telefonszám:

(0036) 1 817-0558