Bajcsaylegal 3

Felmondana a cégénél? Ezekre figyeljen oda!

Habár a munkaügyi perek többségét azok a perek teszik ki, amelyeket a munkavállalók indítanak volt munkahelyük ellen munkaviszonyuk jogellenes megszüntetése miatt, valójában a jogszerű felmondás nemcsak a cégek, hanem a munkavállalók részéről is követelmény. Éppen ezért, ha arra készül, hogy felmondjon, mielőtt megtenné a nagy lépést, fontos, hogy tisztában legyen azzal, milyen jogi következményekkel jár, ha ön szünteti meg munkaviszonyát.

Jelen cikkünkben sorra vesszük, hogy melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyekre akár munkavállalóként, akár munkáltatóként érdemes odafigyelnie, ha a munkavállaló szünteti meg a felek között fennálló jogviszonyt.

Hogyan mondjak fel munkavállalóként?

Legelőször is azt kell tudni, hogy a munkaviszonynak két alaptípusát ismerjük, és a kettőre valamelyest eltérő szabályok vonatkoznak felmondásnál:

  • határozatlan időre szóló munkaviszony
  • határozott idejű munkaviszony

Az előbbi esetén egyszerűbb a helyzet: a munkavállaló a határozatlan időre szóló munkaviszonyát felmondással bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti – ellentétben a munkáltatóval, aki határozatlan idejű munkaviszonynál is köteles indokolni a felmondást. Ám a munkavállalóra határozatlan idejű munkaviszony felmondása esetén is vonatkozik a Munka törvénykönyvének (Mt.) az a kitétele, hogy írásban kell nyilatkozatot tennie a felmondásról (a köznyelvben ezt úgy is szokták emlegetni, hogy „felmondó levél” vagy „felmondási nyilatkozat”). Ha a munkavállaló nem foglalja írásba a felmondást, az jogellenesnek számít! (Ennek következményeiről részletesebben lásd a cikk végén.)

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy ha a munkavállaló mondja fel határozatlan idejű munkaviszonyát, akkor nem jár számára végkielégítés, elesik ettől a juttatástól.

 

Kerülje el a konfliktust munkaadójával, járjon el jogszerűen felmondáskor!

Határozott idejű munkaviszony felmondásakor nemcsak a munkáltató, hanem a munkavállaló is köteles indokolni a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát (ugyanígy írásban). Munkaviszonyát a munkavállaló csak olyan indokból szüntetheti meg, amely lehetetlenné tenné annak fenntartását, vagy amely a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Az is fontos, hogy ezeknek az eseteknek bizonyíthatóknak kell lenniük. Amennyiben a bizonyítás nehézkesnek mutatkozik, úgy két lehetőség áll a munkavállaló rendelkezésére:

  • A munkavállaló egyeztetést kezdeményez a munkavállalóval, annak reményében, hogy végül közös megegyezéssel szüntethetik meg a munkaviszonyt.
  • A munkavállaló megvárja a munkaszerződésben szereplő „határozott idő” leteltét, amikor egyébként is megszűnik a munkaviszonya.

 


 

Közös megegyezés

Ha munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel történik, az azt jelenti, hogy a munkavállaló és a munkáltató egyaránt egyetért abban, hogy megszüntetik a munkaviszonyt, és maguk állapodnak meg ennek feltételeiről. Ennek az a gyakorlati következménye, hogy amennyiben aláírnak egy nyilatkozatot arról, hogy közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszony, akkor egymás felé többé nincsen kötelezettségük azon túlmenően, ami a nyilatkozatban szerepel.

Határozott idejű szerződésnél azért előnyös a munkavállaló számára ez a megoldás, mert attól kezdve, hogy ezt a nyilatkozatot aláírták, és ő eleget tett a benne foglalt kötelezettségeinek (amennyiben rögzítettek kötelezettségeket; például hogy dolgozik-e még a cégnél valamennyi ideig, vagy hogy hogyan és kinek adja át a feladatait), szabadon távozhat – és elvállalhat például egy sokkal jobb munkát! (Határozatlan idejű szerződésnél, amennyiben a munkáltató kezdeményezi, hogy a felmondás közös megegyezéssel történjen, fontos, hogy a munkavállaló alaposan elolvassa, hogy mi áll a nyilatkozatban, amit aláír, mert akár a végkielégítéstől is eleshet! A végkielégítéssel kapcsolatos jogi helyzetekről következő cikkünkben írunk.)

Mi történik a felmondás után?

Miután a munkavállaló beadta a felmondási nyilatkozatát, megkezdődik a felmondási idő, amely alatt a munkaviszony még változatlanul fennáll a felek között, és amely alatt a munkavállalót ugyanúgy munkavégzési kötelezettség terheli, mint mielőtt felmondott. A munkaviszony a felmondási idő leteltével szűnik csak meg, amelyet követően a munkavállalónak munkakörét a megfelelő rendben át is kell adnia a munkáltatónak.

A felmondási egy jogi esemény, fontos tudni mik a lehetőségei, ha szeretné megszüntetni munkaviszonyát

Meddig tart a felmondási idő?

A munkavállalók körében gyakori tévhit, hogy ha a munkavállaló mond fel, akkor a munkáltató köteles legalább részben mentesíteni őt a felmondási idő alatt történő munkavégzési kötelezettség alól. Ám ez nem így van: ha a munkavállaló az, aki felmond, érdemes azzal számolnia, hogy akár a felmondási idő utolsó napjáig dolgoznia kell a cégnél, és csak utána léphet tovább egy másik helyre. Természetesen ettől a felek megállapodása eltérhet, de a munkáltató nem köteles felmenteni a munkavégzés alól a munkavállalót, ha a munkaerejére még a felmondási idő utolsó napjáig szüksége van. Erre az időszakra a munkavállalót természetesen munkabér illeti meg.

A felmondási idő az Mt. alapján főszabály szerint harminc nap, ettől ugyanakkor kollektív szerződés vagy a felek megállapodása eltérhet, így már a munkaszerződés aláírásakor érdemes azon eshetőséget is figyelembe venni, illetve a munkaszerződés arra vonatkozó részét figyelmesen elolvasni, hogy milyen kötelezettségeink keletkezhetnek hosszabb felmondási idő meghatározása esetén. Szerencsére a jogszabályok korlátot szabnak annak, hogy mennyi felmondási időt köthet ki a munkaszerződésben a munkáltató: maximuma hat hónapot.

A pénztárcája bánhatja, ha nem jogszerűen jár el

Tipikus példája annak, hogy a munkavállaló jogellenesen szünteti meg munkaviszonyát, az az eset, amikor a munkavállaló a felmondási ideje alatt az utolsó 1-2 napot nem kívánja már munkavégzéssel tölteni. Például nem megy be a céghez, vagy nem látja el a feladatait. Hiába tett korábban írásban felmondási nyilatkozatot – jogszerűen eljárva –, ha nem megfelelően dolgozza le felmondási idejét, jogellenes lesz a munkaviszony megszüntetése.

Abban az esetben, ha a munkavállaló idő előtti távozása során a munkakörét sem az előírt rendben adta át, szintén a jogellenes munkaviszony-megszüntetés esete forog fenn.

Mi ezzel a baj, mi történhet ilyenkor? Nem kevés a tét: ha a munkavállaló jogellenesen szünteti meg a munkaviszonyát, akkor köteles az irányadó teljes felmondási idejére járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni a munkáltatójának (úgy, mintha ott sem lett volna a munkahelyén). Nem számít, hogy a munkavállaló csak az utolsó napján nem végzett munkát, és szegte meg kötelezettségeit.

A munkáltató ezen igényét ráadásul attól függetlenül érvényesítheti, hogy érte-e egyébként kár emiatt, vagy sem. Ha viszont a munkavállaló e magatartásával még kárt is okozott a munkáltatójának, úgy a munkáltató jogosult az irányadó felmondási időre járó távolléti díjon felül további kárigényét is érvényesíteni a munkavállalóval szemben. Ha tehát a munkavállaló jogellenesen jár el, azt a pénztárcája nagyon megbánhatja!

Az egyértelműség kedvéért a felmondás után a munkáltatónak érdemes a munkavállalót levélben tájékoztatnia arról, hogy felmondási idejét köteles letölteni, a munkakörét az előírt rendben köteles átadni, és amennyiben e kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy annak milyen jogkövetkezményei lehetnek.

Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az ügyvéd hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást a honlapot üzemeltető ügyvéd kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

Bajcsay Ügyvédi Iroda

Projektmenedzsment szemléletű jogi szolgáltatásokat nyújtunk magyar, angol, német és spanyol nyelven Ügyfeleinknek, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Munkánk során törekszünk az alapértékeinknek megfelelően értő figyelemmel, érthető, hatékony, gyors és hasznos megoldásokat kínálni.

Népszerű bejegyzések

Kapcsolat

Itt találsz minket

Elérhetőségek

Bécsi út 52. II/8.

Budapest

H-1036

E-mail:

office@bajcsaylegal.com

Telefonszám:

(0036) 1 817-0558