Bajcsaylegal 3

Mikor jár végkielégítés? Mekkora összegre lehet számítani?

A munkaviszony megszűnésekor végkielégítés jár – ezt a szabályt mindenki ismeri. Azonban ez a kijelentés jogilag, ebben a formában, nem állja meg a helyét. Az alábbiakban választ adunk a végkielégítéssel kapcsolatos szerintünk leggyakoribb kérdésekre. Reméljük, az utolsó kérdés után az olvasó számára sem marad homályos pont a végkielégítés szabályait illetően.

Mikor jár végkielégítés?

Végkielégítés akkor jár, ha a munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt vagy azon okból történik, hogy a munkáltató kikerül a Munka törvénykönyvének (Mt.) hatálya alól (jogviszonyváltás). A végkielégítés akkor is jár, ha a munkavállaló munkaviszonya jogellenesen, nem felmondással szűnt meg.

Felmondással kapcsolatos cikkünket  ITT olvashatja!

Hány év munkaviszony után jár végkielégítés?

Ahhoz, hogy valaki végkielégítést kaphasson, legalább 3 évet kell az adott munkáltatónál dolgoznia. Fontos azonban kiemelni, hogy a végkielégítésre jogosító munkaviszonyban töltött időbe nem számít bele az az időtartam – amennyiben volt ilyen időszak –, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, és ez az időtartam egybefüggően legalább 30 nap volt (ilyen pl. a fizetés nélküli szabadság). Beleszámít viszont a szülési szabadság teljes tartama, a gyermek ápolása vagy gondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes tartama, valamint a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartama.

Mekkora összegű a végkielégítés?

A végkielégítés mértéke függ:

  • a munkaviszonyban töltött időtől,
  • a munkavállaló életkorától.

Nézzük a számokat!

  • Legalább 3 év munkaviszony esetén 1 havi,
  • 5 év munkaviszony esetén 2 havi,
  • 10 év munkaviszony esetén 3 havi,
  • 15 év munkaviszony esetén 4 havi,
  • 20 év munkaviszony esetén 5 havi,
  • 25 év munkaviszony esetén 6 havi távolléti díj összege a végkielégítés.

Ha a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel szűnik meg a munkaviszony – az 1. pontban foglalt okokból –, akkor az első két esetben (3–5 év munkaviszony) + 1 havi, a második két esetben (10–15 év munkaviszony) + 2 havi, az utolsó két esetben (20–25 vagy több év munkaviszony) + 3 havi távolléti díj jár.

Mikor nem jár végkielégítés?

A legfontosabb: ha a munkavállaló kezdeményezi a munkaviszony megszűnését, azaz munkavállalói felmondásnál nem jár végkielégítés (egy kivétellel, melyről mindjárt, az 5. pontban szólunk).

Akkor sem jár végkielégítés, ha a munkáltató jogszerűen élt azonnali hatályú felmondással (például mert munkavállalója be sem járt dolgozni, amivel anyagi kárt okozott a cégnek). Továbbá nem jár végkielégítés annak a munkavállalónak, aki már nyugdíjasnak minősül abban az időpontban, amikor a munkáltató közli a felmondást vagy amikor jogutód nélkül megszűnik a munkáltató; vagy abban az esetben, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Milyen esetekben illeti meg végkielégítés a munkavállalót, mikor jár és mikor nem jár, mi az általános mértéke?

Milyen esetekben illeti meg végkielégítés a munkavállalót, mikor jár és mikor nem jár, mi az általános mértéke?

Mi a helyzet a végkielégítéssel akkor, ha munkavállalóként azonnali hatállyal mondok fel?

Ez a 4. pontban említett kivétel – a munkavállaló akkor mondhat fel azonnali hatállyal, ha munkáltatója valamilyen durva jogsértést követett el vele szemben. Természetesen ilyenkor, mivel ő a sértett fél, jár neki végkielégítés, hiszen nem lenne jogos az, ha a munkáltató a jogsértő magatartása után még a végkielégítés megfizetésének kötelezettsége alól is mentesülne.


 

Közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetés esetén jár végkielégítés?

Automatikusan nem jár, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén ugyanis a felek szabadon állapodnak meg az egyezség tartalmáról, így saját belátásuk szerint alkalmazhatják a végkielégítés szabályait is. A konkrét esettől, a közös megegyezést kiváltó októl függ, hogy kap-e a munkavállaló végkielégítést.

Fontos, hogy a munkavállaló alaposan olvassa el a közös megegyezést írásba foglaló nyilatkozatot, és mérlegelje annak tartalmát. Én magam azt szoktam javasolni, hogy a végkielégítés megfizetésétől ne tekintsen el, és ne írjon alá olyasmit, ami hátrányos helyzetbe hozza! Előfordulhat olyan helyzet is, hogy a közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés előnyös helyzetbe hozza a munkavállalót, például egyhavi távolléti díj helyett kéthavit ajánl fel számára a cég.

 

 

Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az ügyvéd hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást a honlapot üzemeltető ügyvéd kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

Bajcsay Ügyvédi Iroda

Projektmenedzsment szemléletű jogi szolgáltatásokat nyújtunk magyar, angol, német és spanyol nyelven Ügyfeleinknek, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Munkánk során törekszünk az alapértékeinknek megfelelően értő figyelemmel, érthető, hatékony, gyors és hasznos megoldásokat kínálni.

Népszerű bejegyzések

Kapcsolat

Itt találsz minket

Elérhetőségek

Bécsi út 52. II/8.

Budapest

H-1036

E-mail:

office@bajcsaylegal.com

Telefonszám:

(0036) 1 817-0558